1. Świat Toyoty
  2. Nowości
  3. Prototypy Toyoty na targach Japan Mobility Show 2023
12 sierpnia 2020

Foka Ravka

ZOO Warszawskie

Od lat z zaangażowaniem działamy na rzecz ochrony środowiska i propagowania idei zrównoważonego rozwoju. W ramach swoich działań, pełnimy rolę sponsora jednego z mieszkańców ZOO Warszawskiego - foki Ravki.

Dbałość o dobre warunki życia zwierząt jest niezwykle ważna, dlatego nie szczędzimy wysiłków i środków, aby zapewnić Ravce jak najlepsze warunki bytowania. Przykładamy wielką wagę do każdego aspektu życia foki - od odpowiedniego poziomu oświetlenia, poprzez wyżywienie, aż po warunki sanitarno-higieniczne.

Ponadto, Grupa Cygan nieustannie angażuje się w działania na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej. Sponsoring foki Ravki jest jednym z wielu projektów naszej firmy, które mają na celu podniesienie świadomości społecznej na temat potrzeby ochrony dzikiej przyrody oraz pokazanie, że odpowiedzialne podejście do środowiska i zwierząt jest kluczowe dla naszej przyszłości.