1. Świat Toyoty
  2. Nowości
  3. Prototypy Toyoty na targach Japan Mobility Show 2023
30 stycznia 2023

Wojewódzkie Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Iwano-Frankowsku

Przekazanie specjalistycznego sprzętu wojskowego

W zeszłym tygodniu Grupa Cygan z sukcesem dostarczyła specjalistyczny sprzęt wojskowy, przeznaczony do celów szkoleniowych. Urządzenia w niedalekiej przyszłości zostaną przekazane do Wojewódzkiego Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Iwano-Frankowsku, gdzie posłużą przyszłym żołnierzom jako narzędzie do doskonalenia umiejętności z zakresu ratownictwa i działań w sytuacjach kryzysowych.

Przyjmując fakt, że profesjonalna i nowoczesna infrastruktura stanowi kluczowy element w zapewnieniu wysokiego poziomu szkolenia żołnierzy, dostarczony sprzęt umożliwi przyszłym żołnierzom rozwijanie umiejętności i podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie medycyny ratunkowej i działań w sytuacjach kryzysowych.