1. Świat Toyoty
  2. Nowości
  3. Szybki rozwój technologii wodorowych w Europie
11 grudnia 2023

Spółka Toyoty Hydrogen Factory Europe zwiększa rozwój technologii wodorowych

Hydrogen Factory Europe to nowa spółka Toyoty, która zamierza zwiększyć skalę działań na rzecz rozwoju technologii wodorowych w Europie. W planach jest szybsze wdrażanie ekosystemów wodorowych i budowa odpowiedniej infrastruktury, co stanowi kluczowy warunek osiągnięcia przez Toyotę celu neutralności węglowej na Starym Kontynencie do 2040 roku.

Toyota Motor Europe (TME) ma zamiar przekształcić Hydrogen Factory Europe w odrębną spółkę, która skoncentruje się na strategicznym prowadzeniu działań związanych z technologią i systemami wodorowymi na rynku europejskim. Nowa firma będzie pełnić kluczową rolę w rozwoju technologii i produktów z zakresu wodoru pod marką Toyota, obejmując zarówno procesy produkcji, sprzedaży, jak i obsługi klientów.

Hydrogen Factory Europe zostanie powołana do życia w celu produkcji rozwijającej się gamy produktów opartych na ogniwach paliwowych. Jej zadaniem będzie również wspieranie rozrastającej się grupy klientów oraz partnerów biznesowych. Ten krok jest zgodny z długofalową strategią Toyoty, która zakłada osiągnięcie neutralności węglowej w Europie do 2040 roku, czyli na 10 lat przed globalnym terminem określonym przez firmę.

Według prognoz Toyoty, Europa do 2030 roku stanie się jednym z największych światowych rynków dla technologii wodorowych ogniw paliwowych z dynamicznie rosnącą liczbą zastosowań zarówno w transporcie, jak i energetyce. Wspierciem tego trendu mają być nowe regulacje prawne oraz znaczący wzrost inwestycji, publicznych i prywatnych. W ramach Zielonego Ładu Komisja Europejska zobowiązała się przeznaczyć na ten cel 45 miliardów euro do 2027 roku, a dodatkowo około jedna trzecia budżetu infrastruktury transportowej UE, czyli 284 miliony euro, zostanie przekazana na budowę stacji tankowania wodoru.

Ostatnie zatwierdzenie przez Unię Europejską dyrektywy dotyczącej energii odnawialnej (REDIII) wymaga, aby do 2030 roku minimum 42% wodoru wykorzystywanego w przemyśle europejskim pochodziło ze źródeł odnawialnych. Ponadto planowana jest budowa sieci stacji tankowania wodoru wzdłuż korytarzy transportowych TEN-T (Trans-European Transport Network) na obszarze całej Wspólnoty, zachowując maksymalną odległość między nimi na poziomie nieprzekraczającym 200 km. Wszystkie te inicjatywy pozycjonują Europę jako centralny punkt gospodarki wodorowej, stanowiąc jednocześnie bodziec dla rozwoju technologii wodorowych w naszym regionie.

Dyrektor Fuel Cell Business i wiceprezydent Toyota Motor Europe Thiebault Paquet przyznaje: „Europa wiąże z wodorem długofalowe plany rozwojowe, tak samo jak Toyota. Będziemy nadal rozwijali samochody osobowe oraz pojazdy dostawcze zasilane wodorem, a obecnie poszerzamy naszą działalność o technologie dla dużych ciężarówek, aby wspierać budowę łatwo dostępnej infrastruktury wodorowej. Prace badawczo-rozwojowe nad pojazdami na wodór trwają, podobnie jak testy w naszej własnej sieci logistycznej oraz we współpracy z partnerami, którzy podzielają naszą wizję”.

Transport z technologiami wodorowymi Toyoty

Toyota jest jednym z czołowych propagatorów technologii wodorowych w branży motoryzacyjnej i odgrywa pierwszoplanową rolę wśród pionierów rynku samochodów osobowych napędzanych ogniwami paliwowymi. W 2015 roku na rynku pojawił się model Mirai – pierwszy na świecie seryjnie produkowany sedan z napędem opartym na ogniwach paliwowych. Druga generacja tej zaawansowanej technologii zadebiutowała w kolejnym modelu Mirai w 2020 roku, a już w 2023 roku znalazła zastosowanie w nowej Toyocie Crown w Japonii.

Zaletą samochodów osobowych z napędem elektrycznym opartym na ogniwach paliwowych jest ich duży zasięg oraz szybkość tankowania. W związku z tym Toyota skupia się coraz bardziej na zastosowaniu tej technologii w lekkich samochodach użytkowych. W bieżącym roku konsorcjum pod kierownictwem Toyoty w Wielkiej Brytanii zaprezentowało prototyp pierwszego pick-upa z napędem wodorowym, którym jest Hilux FCEV. Dzięki niskiej masie wodoru samochody użytkowe FCEV mogą charakteryzować się większą ładownością i lepszymi zdolnościami do holowania przyczepy niż pojazdy z innymi bezemisyjnymi napędami.

Toyota od pewnego czasu przeprowadza testy napędu na ogniwa paliwowe montowanego w dużych ciężarówkach, a niedawno zadebiutowała na strategicznym rynku ciężarówek w Europie. Marka rozpoczęła współpracę z francuskim producentem samochodów ciężarowych Hyliko oraz z holenderską firmą VDL Groep (VDL), której pojazdy zasilane ogniwami paliwowymi zostaną włączone do europejskiej sieci logistycznej Toyoty. Toyota poszerza ponadto swoją współpracę z norweską firmą Corvus odpowiedzialną za bezemisyjny napęd na ogniwa paliwowe Toyoty przeznaczony do barek i statków morskich. Z kolei francuska firma GCK, specjalizująca się w ekologicznej mobilności, skorzysta z modułów ogniw paliwowych Toyoty do konwersji autobusów z silnikiem Diesla na pojazdy wodorowe o zerowych emisjach.

Trzecia generacja ogniw paliwowych

Toyota wykorzystuje swoje olbrzymie doświadczenie do prac nad technologią ogniw paliwowych kolejnej generacji, której celem ma być osiągnięcie najwyższej efektywności poprzez wydłużenie cykli życiowych i obniżenie kosztów. Planowana do wprowadzenia na rynek w 2026 roku nowa generacja technologii ogniw paliwowych otrzyma mniejszą liczbę ogniw przy jednoczesnej zdolności do wyższej gęstości mocy. Według prognoz nowy system zwiększy zasięg pojazdów o 20%, a postęp technologiczny oraz skalowanie produkcji przyczynią się do obniżenia kosztów o ponad jedną trzecią. Dodatkowe badania koncentrują się również na potencjale skalowalnych stosów ogniw paliwowych o zróżnicowanej mocy, a także na projektowaniu zbiorników paliwa o złożonych kształtach, dostosowanych do pojazdów o różnych rozmiarach.